Daniel Svensson

Utbildningar

Instruktör Svenska Brukshundklubben (SBK)

Assistanshundbedömare SBK

MH (Mentalbeskrivning Hund) beskrivare

MT (Mentaltest) testledare

BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund) beskrivare

Instruktörsfortbildning problemhundar, Jan Gyllensten

Presentation

2005 skaffade min första egna hund, en Berner Sennenhund, och blev snabbt fångad av hundvärlden. Sedan dess har jag aldrig slutat att fascineras över dessa fantastiska djur, som sannerligen är människans bästa vän.

Till en början blev det mycket träning och tävling i både tävlingslydnad och rallylydnad. Men snabbt växte intresset för hundars mentalitet – varför beter sig en hund som den gör? Så jag utbildade mig först till figurant inom MH (Mentalbeskrivning Hund), sedan till testledare och slutligen till beskrivare. Utöver det är jag även auktoriserad beskrivare för BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund) som anordnas av SKK.

Sedan 2013 är jag instruktör för SBK och har hållit många kurser främst inom valp, unghund och allmänlydnad. Sedan 2020 är jag avtalsinstruktör för SBK och arbetar framför allt med grundkurser samt som konsult vid hundproblem. Under de senaste åren har jag utvecklat en valpkurs där hundarna tränas utan koppel. Kombinationen av social träning och lydnad har visat sig fungera väl.

För att bättre kunna stötta både hund och ägare när det fungerar mindre bra, så deltog jag 2014 i en instruktörsfortbildning med temat problemhundar under ledning av Jan Gyllensten. En mycket givande kurs som i både teori och praktik gav mig en bra förståelse för de problem som många hundägare upplever och hur dessa kan åtgärdas.

Intresset för hundars mentalitet tog mig vidare till assistanshundar. I samband med att SBK tog över det nationella ansvaret för kvalitetssäkring av assistanshundar blev jag 2016 utbildad till och godkänd som assistanshundbedömare. Här blir det verkligen tydligt vilken enorm resurs en hund kan vara i situationer där en människa behöver stöd.

Som instruktör arbetar jag i första hand med positiv förstärkning, både gentemot ägare och hund. Förstärkning av önskade beteenden istället för bestraffning leder till en bättre relation mellan människa och hund samt en långsiktig lösning på eventuella problem.

Mina nuvarande hundar är schäfern Storm, född 2014, och Golden Retrievern Remus, född 2021. Med Storm tränar jag främst spår, uppletande och patrull. Lille Remus håller fortfarande på att lära sig grunderna i lek och samarbete.

Kontakt

E-post: daniel@dskonsult.net

Tel: 070-2271755